مدت زمان ساخت مخازن و تانکرهای فلزی تانکرسازی تهران

مدت‌زمان ساخت مخازن فلزی

مدت‌زمان ساخت کلیه مخازن فلزی (به‌جز مخازن هوایی) به‌صورت زیر هست.

مدت‌زمان ساخت مخزن 1 تا 5 هزار لیتری 2 روز است

مدت‌زمان ساخته مخازن 5 تا 10 هزار لیتری 3 روز

مدت‌زمان ساخت مخازن 10 تا 30 هزار لیتری 4 روز

مخزن ساخت مخازن 30 هزار لیتری تا 60 هزار لیتری 5 روز است.

tankersazitehran.com14010428 7

مدت‌زمان ساخت مخازن هوایی

مدت‌زمان ساخت مخزن 1 تا 5 هزار لیتری 4 روز است

مدت‌زمان ساخته مخازن 5 تا 10 هزار لیتری 5 روز

مدت‌زمان ساخت مخازن 10 تا 30 هزار لیتری 6 روز

مخزن ساخت مخازن 30 هزار لیتری تا 60 هزار لیتری 7 روز است.

لازم به ذکر است که مخازن پلاستیکی پلی‌اتیلن به‌صورت آماده موجود هست و در صورت سفارش مشتری در هر زمان قابل تحویل است.


مجموعه مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه تانکرسازی و مخزن سازی تهران است.