پرداخت کمیسیون ويژه برای معرفی مشتری

مجموعه تانکرسازی تهران کمیسیون ويژه ای برای عزیزانی که مشتریان و خریداران تانکر را به این مجموعه معرفی می کند در نظر گرفته است.هر شخص یا مجموعه می تواند با انجام بازاریابی و جذب مشتری برای مجموعه تانکرسازی تهران از  کمیسیون ويژه ای این مجموعه که مبلغ چشم گیری نیز هست برخوردار شود.


مجموعه مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه تانکرسازی و مخزن سازی تهران است.