استفاده از مخازن آب در گذشته و حال

 سالهاست که استفاده از مخازن و تانکرهای امروزی در میان مردم رواج داشته است.امروزه با وجود پیشرفت صنعت و فن آوری و لوله کشی آب و گاز به دورافتاده ترین روستاها و شهرها ، هنوز هم لزوم استفاده از تانکرها و مخازن آب و نفت احساس می شود .

مناطق بسیاری وجود دارند که به دلیل شرایط خاص جغرافیای زیرساخت و لوله کشی های لازم در آنجا انجام نشده است .عشایر و اقوامی که به صورت کوچ زندگی می کنند .بروز حوادث غیر مترقبه نظیر ترکیدن لوله ،سیل ،زلزله و ...  .همه و همه از دلایلی هستند که لزوم تولید و مجهز بودن به تانکرها و مخازن آب شرب را ایجاب می کنند.با وجود ایجاد لوله کشی های استاندارد و ایمن و کمترین میزان قطعی آب هنوزهم در اکثر ساختمان های شهری تانکرهای آب در پشت بام ها خودنمایی می کنند.البته استفاده از تانکرهای آب در گذشته بسیار بیشتر از حال بوده است و رفته رفته و با پیشرفت خطوط لوله کشی در کشور این نیاز کمتر و کمتر شد.

با این همه به نظر نمی رسد که نیاز به استفاده از تانکرهای آب به صورت کامل از بین برود هنوز هم مخازن و تانکرهای آبی مشتریان فراوانی دارند.


مجموعه مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه تانکرسازی و مخزن سازی تهران است.