انتقال آب با تانکرهای ماشینی

در روزهای اخیر که شاهد بروز کم آبی در مناطق مختلف کشور هستیم مشاهده می کنیم که آب به وسیله تانکرهای ماشینی به مناطق مختلف کشور ارسال می شود .در تولید و استفاده از این تانکرها باید نکات ایمنی و بهداشتی را کاملا رعایت کرد .بعضی از این تانکرها همیشه بر روی ماشین نصب هستند و با انتقال این تانکرها  به مناطق مختلف آب شرب در اختیار دیگران قرار می گیرد.برخی دیگر، از این تانکرها استفاده دیگری می کنند و با سوار کردن این تانکر بر روی ماشین و انتقال این تانکر به محل مورد نظر ، تانکر در آن محل مستقر و استفاده می شود.تانکرسازی تهران با رعایت کامل اصول  تانکرسازی و رعایت کلیه اصول بهداشتی و ایمنی در تولید انواع تانکر های ماشینی و سایر تانکرها در خدمت مشتریان عزیز می باشد.


مجموعه مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه تانکرسازی و مخزن سازی تهران است.