خطرات نگهداری مواد خطرناک در تانکر

همانطور که می دانید از تانکرها برای نگهداری یا حمل و نقل مایعات استفاده می شود.برخی از کاربردهای تانکر نگهداری و حمل آب شرب و سایر مایعات بی خطر است .اما از تانکر برای حمل و نقل مایعات خطرناک و قابل اشتعال نظیر بنزین ،گازوئیل ،اسید و مواد شیمیایی نیز استفاده می شود.این مایعات به صورت بالقوه خطرناک هستند و با کوچکترین سهل انگاری امکان حریق و انفجار در تانکر وجود دارد.

موردی که حتما باید در مورد این تانکرها دقت کنید این هست که این تانکرها همواره باید از گرما و حرارت دور باشند .

هنگام باز وبسته کردن دریچه ها هرگز سیگار در دست  نداشته باشید .

رانندگان این تانکرها باید بسیار با احتیاط رانندگی کنند.

در ماشین همواره کپس های اتش نشانی و اطفای حریق وجود داشته باشد.
رانندگان و اشخاصی که با این مایعات در ارتباط هستند باید خصوصیات این مواد را به درستی بدانند و حتی المکان دوره های حمل و نقل و انتقال این مواد را گذرانده باشند.


مجموعه مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه تانکرسازی و مخزن سازی تهران است.