محاسبه حجم تانکر

تانکر سازها برای ساخت تانکر باید محاسبات مختلفی انجام دهند. یکی از مهم‌ترین این محاسبات، محاسبه ابعاد تانکر برای ساخت تانکری با حجم مشخص است؟ برای مثال یک تانکر 20000 لیتری چه متر طول، عرض یا ارتفاع باید داشته باشد.

تانکرها شکل‌های مختلفی دارند. استوانه‌ای، چهارگوش و ... . محاسبه هر یک از این اشکال به فرمول خاصی نیاز دارد. در زیر نحوه محاسبه حجم تانکرها با شکل‌های مختلف را ذکر می‌کنیم.

حجم تانکر چهارگوش: 1000*(طول * عرض * ارتفاع) ؛ برای مثال حجم تانکری با طول 2 متر، عرض 1 متر و ارتفاع 1.5 متر به این صورت محاسبه می شود:(2*1*1.5)*1000 =حجم تانکر به لیتر

حجم تانکر استوانه‌ای: 1000*(شعاع*شعاع*3.14* طول مخزن)

حجم مخزن‌های ماشینی: در تانکرهای ماشینی معمولاً عرض مخزن بیش از طول آن است. مخازن ماشینی دارای شعاع‌های متفاوتی هستند. ازاین‌رو محاسبه حجم مخازن ماشینی با فرمول زیر به دست می‌آید.

حجم مخزن ماشینی:1000*(شعاع کوچک *شعاع بزرگ*3.14 * طول مخزن)


مجموعه مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه تانکرسازی و مخزن سازی تهران است.