محیط مورد نیاز برای تولید تانکرو مخزن

تولید کنندگان تانکر و مخزن باید بر اساس مقدار تولیدشان بتوانند مکان مناسبی برای تولید و نگهداری تانکر و مخزن ایجاد کنند.این امر به میزان تولید ،تانکر در مجموعه مربوطه بستگی دارد.مجموعه هایی که  به صورت مرتب در حال تولید تانکر و مخزن هستند به الطبع نیازمند وجود محیطی برای تولید مداوم و نگهداری تانکرهای تولید شده می باشند.برخی تولید کنندگان که تنها به صورت موردی کار می کنند و تولید محدودی دارند شاید بتوانند با تهیه مکان کوچک کار خود را انجام دهند.برای مصال تولید کننده ای که در ماه یک یا دو تانکر تولید می کند شاید بتواند در محیطی 50 متری نیز کار کند.برخی از تولید کنندگان نیز تنها دفتری برای دریافت سفارش تولید دارند و از محیط بیرونی برای تولید تانکر استفاده می کنند.

مجموعه تولیدی تانکرسازی تهران در فضایی در حدود 300 متر مربع  اقدام به تولید انواع تانکرهای آب ،تانکر ماشینی ،تانکر هوایی و سایر انواع تانکر می نماید.


مجموعه مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه تانکرسازی و مخزن سازی تهران است.