مخازن دفنی

در زیر تصویر یک عدد مخزن دفنی را می بینید.حدود 90 درصد از مخازن دفنی برای ذخیره سوخت استفاده می شوند.به دلیل خطرناک بودن این مخازن آنها در زیر زمین دفن می شوند.این مخازن معمولا در پمپ بنزین ها و جایگاههای سوخت نصب می شونند.برخی از مخازن دفنی نیز برای ذخیره آب در قسمت پارکینگ مجتمع ها و در زیر زمین دفن می شوند.همانطور که در تصویر زیر می بینید بر روی مخزن یک لایه ایزوگام نصب شده است.برای اینکه رطوبت زمین این مخزن را از بین نبرد روی مخزن را ایزوگام می زنند.این کار باعث افزایش طول عمر تانکر می شود.این مخازن در شهرهای جنوبی کشور بسیار استفاده می شود.به دلیل بالا بودن رطوبت در نواحی جنوبی هموار این مخازن را ایزوگام می کنند.

tankersazitehran.com14000311 25


مجموعه مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه تانکرسازی و مخزن سازی تهران است.