مخزن سیلو

از مخازن سیلو برای ذخیره گندم ، سیمان و مواد دامداری  استفاده می شود.مخازن سیلو از حجم 10 تن الی 500 تن می باشند.جنس این مخازن از ورق فولاد مبلارکه اصفهان می باشد.این مخازن دارای نردبام جهت بارگیری و بازدید و تخلیه می باشندهمچنین این مخازن دارای لوله های مخصوص جهت بارگیری و تخلیه هستند.در رنگ کاری این مخازن  از رنگ های اپوکسی استفاده می شود.رنگ اپوکسی رنگ بهداشتی است.دلیل استفاده از رنگ اپوکسی در مخازن شرب این هست که پس از جوشکاری محل جوش سیاه شده و رنگ قبلی آن از بین می رود از این رو امکان زندگ زدگی در این قسمت وجود دارد.رنگ اپوکسی در کل قسمت های مخازن هوایی استفاده می شود و از زنگ زدگی مخزن جلوگیری می کند.

tankersazitehran.com14000311 16

در حال جوشکاری و ساخت یک عدد مخزن سیلو

این مخازن در دو نوع خود ایستا و نیاز به فونداسیون تولید می شوند.در مخازن خود ایستا پایه های مخزن از خود مخزن بازتر است.استفاده از این نوع پایه های باعث می شود که مخزن در مقابل وزش شدید باد مقاوم باشند.اما برخی از این مخازن نیاز به فونداسیون دارند.در نصب این مخازن باید از فونداسیون استفاده شود و همچنین پایه های مخزن به فونداسیون جوش بخورد.

tankersazitehran.com14000311 40

 


مجموعه مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه تانکرسازی و مخزن سازی تهران است.