نکات ايمنی جهت نصب و استفاده از انواع تانکر

- در هنگام حمل و نقل تانکر باید دقت شود که تانکر به درستی بر روی وسیله نقلیه بسته شود،

همچنین باید از وسیله نقلیه سالم و مناسب جهت حمل و نقل تانکر استفاده شود.

- هنگام نصب تانکر رعایت کلیه نکات ایمنی الزامی است همچنین باید تانکر به درستی در محل

نصب شده و از محکم بودن و تکان نخوردن تانکر در محل نصب اطمینان حاصل شود.

- تانکرها در معرض دمای بسیار زیاد قرار نگیرند.

- در دماهای بسیار پایین که باعث یخ زدگی مایع داخل تانکر می شود باید از پوشش عایق دورتادور

تانکراستفاده شود.

- در تانکرهایی که قابل اشتعال هستند مانند تانکر پلی اتیلن باید حتما دور از مکان های گرم و اشتعال

قرار بگیرند.

- در مورد تانکرهای هوایی باید از محکم بودن سازه ای که تانکر بر روی آن صنب شده است اطمینان

کافی حاصل شود.

 

car tanker 20000 liter 14020509


مجموعه مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه تانکرسازی و مخزن سازی تهران است.