کارگاه جدید تانکر سازی تهران

ساخت تانکر به محیطی بزرگ و با تجهیزات مختلف نیاز دارد. در تصویر زیر کارگاه جدید و مجهز تانکرسازی

تهران را مشاهده می‌کنید. ما در این کارگاه سرپوشیده ظرفیت ساخت 5 تانکر بزرگ به‌صورت هم‌زمان راداریم.

کارگاه جدید ما در تاریخ 1400/08/01 در شهرک صنعتی چهاردانگه راه‌اندازی شده است.

worksample of water tank

 


مجموعه مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه تانکرسازی و مخزن سازی تهران است.